Header image  
Home
:Sitemap Contact via mail: info@deroezeberg.com of via mobiel: 06-54327715
 
Facebook Twitter
 
 

 
 
 
 

Toeristenbelasting:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2010

Vrijstellingen (als onderdeel van de verordening):


De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen.
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
3. jonger is dan 18 jaar en verblijf houdt in georganiseerd verband met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard.

(zie verordening toeristenbelasting van de gemeente Dinkelland: toeristenbelasting)

Kortom, iedereen is verplicht toeristenbelasting aftedragen, behalve als ze onder de vrijstelling vallen. Daarnaast dient men vooraf de gemeente te benaderen om deze vrijstelling te bekrachtigen.

 
 
 
Activiteiten